USUWANIE POWŁOK LAKIERNICZYCH

Nasza oferta jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zakładów produkcyjnych, które bardzo często borykają się z problemem usuwania powłok lakierniczych.

Nasze usługi kierujemy do firm świadczących usługi lakierowania oraz do przedsiębiorstw, które w ramach procesu produkcji posiadają lakierowanie półproduktów, bądź wyrobów gotowych.

Czyścimy:

– Elementy wyposażenia lakierni (haki, kosze, kraty, wózki, prowadnice, zbiorniki itp.)

– Elementy metalowe wadliwie pomalowane

– Elementy metalowe ze starymi powłokami lakierniczymi

– Rdzę

– Zaolejone powierzchnie

– Kleje i wszelkiego rodzaju tworzywa sztuczne na elementach metalowych

 

Mechaniczne

Piaskowanie, śrutowanie

Usługa piaskowania/śrutowania polega na mechanicznym usuwaniu zanieczyszczeń z farb lub klejów, powstałych na wszelkiego typu powierzchniach, przy użyciu strumienia sprężonego powietrza z dodatkiem twardych cząstek (piasku lub śrutu).

W zależności od stopnia zabrudzenia i rodzaju czyszczonej powierzchni możemy dobrać odpowiednie ciśnienie robocze i granulacje ścierniwa

Termiczne (Piroliza)

Metoda termiczna (piroliza) wykorzystuje proces termicznego rozkładu, który jest realizowany w oparciu o systemy podgrzewania pośredniego bez dostępu powietrza. Piroliza jest procesem oczyszczania powierzchni w specjalnym piecu pirolitycznym, gdzie zachodzi termiczny rozkład związków organicznych w temperaturze 320-482ºC.

Chemiczne

Proces usuwania powłok zachodzi tu wskutek kombinacji chemicznego rozkładu oraz fizycznego procesu rozpuszczania spoiwa farb/klejów/oleju. Usuwanie powłoki następuje poprzez kąpiel w środku chemicznym.

Zaletą procesu chemicznego czyszczenia metali jest szybkość i możliwość obróbki detali, które nie mogą być poddane pirolizie czy śrutowaniu.